Nasze gospodarstwo położone jest w przepięknej okolicy, pełnej czystych lasów, naturalnych łąk, kujawskich wsi i ciekawych zabytków...
Kościół pw. Św.  Anny L i s z k o w o

Wieś położona w odległości 4 km. na wschód od Złotnik Kujawskich. Po rozebranym w 1987 roku dworze ostały się już tylko szczątki okalających go ciągów komunikacyjnych, rządcówka, spichlerz i szkoła - obiekty powstałe u schyłku XIX w.

Liczny starodrzew parkowy z połowy XIX w. okalający kiedyś obiekt wzbogacają obecnie różnogatunkowe krzewy tworzące rozbudowane podszycie. Wśród drzewostanu reprezentującego ponad dwadzieścia gatunków drzew dominują głównie lipy, wiązy, klony i jesiony. XIX-wieczna dzwonnica

Największą wartość posiadają bez wątpienia pomniki przyrody podnoszące walory przyrodnicze parku. Rodzinę najcenniejszych okazów tworzy 13 lip drobnolistnych o obwodach pierśnicy 330 - 380 cm., dwa dęby szypułkowe o obwodach 330 cm. i 380 cm., a także dwie rabinie akacjowe o obwodach 270 cm.

Ponadto zachował się drewniany kościół pod wezwaniem Św. Anny z 1713 r. oraz takaż dzwonnica z połowy XIX w.


Ściborze Ś c i b o r z e

Zespół zabudowań dworskich:
- dwór i park z końca XIX wieku
- spichlerz, chlewnia
- obora, stodoła
- kuźnia i warsztat z początku ubiegłego wieku


R o j e w o

Romańsko-renesansowy kościół poewangelicki (obecnie rzymsko-katolicki) pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych oraz pastorówka (obecnie plebania). Obiekty z 1905 roku.

Kościół w Rojewie Pastorówka

R o j e w i c e

Kościół poewangelicki (obecnie rzymsko-katolicki) pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz pastorówka (obecnie plebania). Obiekty z końca XIX wieku.
Chata holenderska (mariawicka).

Kościół w Rojewicach Chatka holenderska

Bocian Nauka jazdy konnej
Szosa w okolicy Liszkowic Pejzaż wsi kujawskiej
Kościół w Rojewicach Droga do Starej Wsi
Droga do Starej Wsi Fragment kolejki wąskotorowej